Hitta rätt utrustning när du ska renovera

Din bostad har i många år pockat på uppmärksamhet och börjar nu verkligen behöva en uppgradering. Det är inte lätt för dig att veta hur du ska gå tillväga eller vilka verktyg och maskiner som behövs. Dock kommer du nog inte undan längre. Du måste ta tag i det och sätta i gång.

Några idéer om hur du kan göra

Om din kassa är skral och du inte kan lägga ut renoveringen på en byggfirma, kan du göra mycket själv. Vissa uppgifter måste dock utföras av en fackman för att din bostadsförsäkring ska gälla. Det är även viktigt för dig att få en fackmassamässigt utförd renovering så att du kan känna dig säker på att allt fungerar som det ska.

Elinstallation i badrum ska därför göras av certifierade elektriker och plattläggning i våtutrymmen ska endast utföras av den som uppfyller kraven. När ditt badrum är renoverat bör du genomföra en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Handlar det om en köksrenovering är det lite lättare att ordna det själv. Tänk då på att du dessutom har möjlighet att göra skatteavdrag när du målar om och byter köksluckor. För att hitta rätt verktyg till din köksrenovering kan du handla här.